Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - końcu ustępstw kardynała Wyszyńskiego wobec władz komunistycznych, - non possumus w memoriale biskupów polskich do władz PRL z 8 maja 1953 i jego konsekwencjach, - procesie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka oskarżonego o szpiegostwo, - zatrzymaniu i internowaniu Stefana Wyszyńskiego 25 września 1953, - 3-letnim okresie izolowania prymasa, - uwolnieniu Stefana Wyszyńskiego na fali październikowych zmian 1956 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler.