Audycja z 18.01.2012 roku z okazji 200 rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiegopoświęcona dramatowi Zygmunta Krasińskiego "Nie-boska komedia" i jego trudnej drodze na polską scenę. Audycja zawiera:

1. rozmowę red. Malinowskiej z historykiem teatru prof. Anną Kuligowską-Korzeniewską:
-powody tak wielu przeciwników "Nie-boskiej komedii";
-biografia Krasińskiego a jego twórczość;
-metafizyka "Nie-boskiej komedii";
-zakończenie i śmierć Pankracego; 
-analiza "Nie-boskiej komedii" przez Adama Mickiewicza, próby inscenizacji;
-dotychczasowe inscenizacje "Nie-boskiej komedii"

2. rozmowę red. Malinowskiej z Maciejem Prusem, reżyserem teatralnym:
- inscenizacja "Nie-boskiej komedii" Konrada Swinarskiego w Teatrze Starym w Krakowie w 1965;
-inscenizacja Jerzego Kreczmara w Teatrze Polskim w Poznaniu w 1964;
-inscenizacja Pawła Wodzińskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w 2008;

3. rozmowę red. Malinowskiej z Pawłem Łysakiem reżyserem i adaptatorem "Nie-boskiej komedii" w teatrze Polskiego Radia w 2002 roku:
-co skłoniło go do inscenizacji tak trudnego dramatu;
-jaka idea interpretacyjna mu przyświecała

4. rozmowę red. Malinowskiej z Pawłem Wodzińskim reżyserem przedstawienia "Nie-boska komedia. Instalacja" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w 2008 roku o pomyśle na tę inscenizację i otwartości interpretacyjnej dramatu Krasińskiego

5. wykorzystane fragmenty :
- Nie-boska komedia [słuchowisko], Zygmunt Krasiński, reżyser Paweł Łysak, 2002 (Gosztyła, Gajewski, Bąk),
- Czy Krasiński wieszczem był [artykuł, Teatr nr 2, 1964], Andrzej Kijowski (Knothe),
- Nie-boska komedia [słuchowisko], Zygmunt Krasiński, reżyser Zbigniew Kopalko, 1984, (Zapasiewicz, Ejmont, Dąbrowski),
- Nie-boska komedia [słuchowisko], Zygmunt Krasiński, reżyser Paweł Łysak, 2002, (Pszoniak, Gosztyła, Gajewski, Bąk, Konopka, Pilaszewska),
- Sława i infamia [rozmowa z Bohdanem Korzeniewskim], Małgorzata Szejnert, (Knothe)
- Przeciw, czyli za, Marta Fik, (Knothe),
- Nie-boska komedia, Zygmunt Krasiński, reżyser Tadeusz Byrski, 1977, (Holoubek, Świderski).
Jako ilustrację muzyczną wykorzystano fragmenty utworu Gustava Holsta "The Planets", w wykonaniu BBC Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Tortelier Yan Pascal [Deutsche Grammophon 1995].