Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Marek Porębowicz mówi o modzie i sposobie bycia bikiniarzy, przedstawiając ze szczegółami kluczowe elementy stroju, zachowania i postawy życiowej typowego przedstawiciela grupy. Krytyk filmowy Waldemar Chołodowski poświęca swoją wypowiedź zachowaniu i wizerunkowi Leopolda Tyrmanda oraz jego pisarstwu, a także opiniom innych pisarzy o tej twórczości, zaś pisarz i popularyzator jazzu Ryszard Marek Groński zastanawia się nad życiowymi i ideowymi wyborami ludzi w okresie stalinowskim, nawiązując do kontestującej ówczesną rzeczywistość postawy Tyrmanda. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.