Audycja biograficzna. Postać działacza ludowego, publicysty, marszałka Sejmu Macieja Rataja (1884-1940). Zawiera:
1. Rozmowę Andrzeja Sowy z historykiem ruchu ludowego, docentem doktorem Stanisławem Lato poruszającą następujące wątki- wybór na stanowisko marszałka Sejmu po wyborach 1922 roku - poglądy na temat ustroju państwa - porównanie z innymi działaczami ruchu ludowego - sytuacja po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 roku - rola M. Rataja w uspokojeniu sytuacji po Zamachu Majowym 1926 roku, rezygnacja z piastowanego stanowiska - objęcie funkcji redaktora naczelnego pisma „Zielony Sztandar” - sprzeciw wobec radykalizacji ruchu ludowego - pozostanie w kraju po wybuchu II Wojny Światowej - rozmowy Niemców na temat możliwości utworzenia rządu kolaboracyjnego
2. Rozmowę Irene Thune-Sagan z działaczem ludowym Stanisławem Słupkiem na temat wystąpienia M. Rataja na manifestacji w Wierzchosławicach 15 sierpnia 1936 roku
3. Teksty: - artykuł M. Rataja opublikowany w lutym 1938 roku w piśmie „Zielony sztandar” - Pamiętniki 1918-1927 - Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych w interpretacji Ksawerego Jasieńskiego.