Rozmowa z Piotrem Lisowskim, konserwatorem sztuki z Muzeum Narodowego w Warszawie, o konserwacji obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”:
- techniczne aspekty konserwacji
- trudności konserwacji Bitwy pod Grunwaldem
- uszkodzenia obrazu
- historia obiektu a stosowane techniki konserwatorskie.
Audycja z 20.09.2012 roku.