Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. W przedostatniej części cyklu Władysław Sebyła – poeta nieznany dramaturg i poeta Bohdan Urbankowski zastanawia się nad przyczynami nikłej obecności twórczości Sebyły w polskiej kulturze oraz nierozpoznania walorów filozoficznych jego poezji przez współczesnych. W dalszej części audycji Urbankowski powraca do dwóch głównych nurtów w poezji Sebyły, charakteryzując je jako franciszkański nurt wrażliwości na każdą krzywdę oraz subtelny, metafizyczny spór z Bogiem o dobro i sprawiedliwość na świecie. W przytaczanym fragmencie książki Okładka z pegazemSabiny Sebyłowej autorka wspomina powołanie Władysława do wojska we wrześniu 1939 roku. Wiersz Władysława Sebyły Inwalida czyta Zygmunt Listkiewicz, O serce serca mego – Wojciech Malajkat, a fragment wiersza Zmarły – pamięci Karola Szymanowskiego – Emir Buczacki. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.