W czasie pogłębiającego się kryzysu politycznego ruszył na czele wiernych sobie oddziałów na Warszawę. Liczył, że wystarczy demonstracja siły, by przekazano mu władzę. Jednak jego nadzieje nie spełniły się i doszło do krwawych walk w stolicy. W ciągu trzech dni zginęło w nich 379 osób, a 920 zostało rannych. Wobec groźby katastrofalnej wojny domowej prezydent i rząd podali się do dymisji.  Tego samego dnia powstał gabinet pod prezesurą Kazimierza Bartla, w którym objął Ministerstwo Spraw Wojskowych. Wszystkie następne rządy, podobnie jak ten,  były mianowane w porozumieniu z nim. Oczekiwano, że rozwiąże parlament i zawiesi konstytucję, ale on tego nie uczynił. Ostatniego dnia maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe 292 głosami wybrało go na prezydenta, on jednak nie przyjął wyboru,  wskazał za to kandydata, którego wybrano nazajutrz.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących  działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.