Pierwszym Marszałkiem Polski został w marcu 1920 roku. Przeprowadził wtedy w wojsku szeroką akcję awansową i przygotował ofensywę na wschodzie. Starania zmierzające do utworzenia państwa ukraińskiego wymagały rozbudowania armii, a przede wszystkim zlikwidowania konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji Wschodniej.  Podpisana została umowa polityczna z Semenem Petlurą, w której Polska uznawała jego Dyrektoriat za zwierzchnią władzę Ukraińskiej Republiki Ludowej. Petlura znajdował się w tym czasie z niedobitkami swych oddziałów w Polsce i nie reprezentował poważnej siły, ale potrzebny był do firmowania operacji na Ukrainie,  a w przypadku jej powodzenia mógłby stać się narzędziem  kształtowania państwa ukraińskiego. Kierowana przez Marszałka ofensywa ruszyła 25 kwietnia. Nie udało się jednak rozbić Armii Czerwonej, bo ta zaczęła odwrót jeszcze przed rozpoczęciem  operacji.  W maju polscy żołnierze, nie napotykając oporu, wkroczyli do Kijowa. Kiedy 18 maja Marszałek powrócił z frontu do Warszawy, zgotowano mu triumfalne powitanie. Jednak wkrótce inicjatywę na froncie przejęła Armia Czerwona, która przełamała polski front pod Kijowem. W połowie roku Sejm Ustawodawczy powołał Radę Obrony Państwa pod jego przewodnictwem, ale  w miesiąc później oddziały bolszewików przekroczyły Bug i działania wojenne przeniosły się na ziemie etnicznie polskie. W  skrajnie krytycznej sytuacji przygotowywał kontrofensywę. Zdecydował się na ryzykowne uderzenie w lukę pomiędzy północnym i południowym frontem wroga, aby zmusić go do odwrotu. Dowodzona przez niego kontrofensywa ruszyła znad Wieprza a już następnego dnia Armia Czerwona rozpoczęła odwrót. Po dziesięciu dniach wstrzymał ofensywę na linii przebiegającej na zachód od Grodna, przez Białowieżę i dalej wzdłuż Bugu. Swój sukces militarny przypieczętował w bitwie nad Niemnem. Dowodzone przez niego wojska polskie 22 września rozpoczęły natarcie, które trwało dwa tygodnie i zakończyło się pełnym sukcesem.  Kilka dni po nim zawarto  w Rydze układ kończący wojnę z bolszewikami.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.