Walczył po stronie austriackiej przeciw armii rosyjskiej. W sierpniu 1914 roku powstała z jego inicjatywy i przez niego kierowana Polska Organizacja Wojskowa, która prowadziła na tyłach wojsk rosyjskich akcję wywiadowczą i dywersyjną. W listopadzie Austriacy mianowali go brygadierem - stopień ten stworzono specjalnie dla niego. W tym okresie kontynuował działania polityczne, ale  większość czasu spędzał na froncie.  Jako dowódca I Brygady Legionów stał się symbolem walki o niepodległość, a jego pozycję w świadomości Polaków umacniali pisarze tacy jak Juliusz Kaden-Bandrowski czy Wacław Sieroszewski. Wtedy też hartowała się więź grupy legionowej, której hymnem  stała się pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Umacniał się w tym czasie jego wizerunek charyzmatycznego wodza, gotowego oddać życie za wolność swego narodu.  Podczas krwawych walk  na Wołyniu dowiódł swych talentów dowódczych.  W lecie 1916 roku  stoczył najcięższe boje legionowe pod Kostiuchnówką. W sztabie I Brygady skupił ludzi całkowicie sobie oddanych,  a Polska Organizacja Wojskowa stała się silnym zapleczem jego działań politycznych.  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.