Był przekonany o nadrzędności państwa nad wszelkimi formami organizacji społeczeństwa. Występował przeciwko partiom politycznym, bo uzurpowały sobie – jego zdaniem – prawa ograniczające funkcjonowanie państwa, odrzucał nacjonalizm endecji, bo zaogniając konflikty narodowościowe osłabiał on państwo. Uważał, że władza wykonawcza nie może ulegać  interesom poszczególnych grup politycznych. Konstytucja marcowa wymagała – według niego  – zasadniczych zmian. Uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, wymagało jednak czasu, bo trzeba było ją opracować i przygotować  społeczeństwo do jej przyjęcia.  Aby to osiągnąć, nie wahał się kompromitować istniejący system. Niezwykle ostro i brutalnie atakował „sejmokrację”.  Jego zamach majowy poparły ugrupowania lewicy, ale on nie zamierzał wcale realizować ich programu i zdawał sobie sprawę z nieuchronności konfliktu z nimi.  Występując przeciw lewicy dążył do porozumienia z konserwatystami, by przy ich pomocy uzyskać poparcie ziemiaństwa i przemysłowców.  Po przewrocie majowym zwiększone zostały uprawnienia władzy wykonawczej, ale demokracja parlamentarna – choć ograniczona – przetrwała. Zachowując dawne struktury prawne, zdobył szerokie możliwości podejmowania decyzji, stając się główną instancją odwoławczą, na czym opierała się jego "dyktatura". Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Józefa Klemensa Piłsudskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.