Bezpośrednio przed wyprawą na Kijów, Józef Piłsudski mianował go  generałem dywizji. Dowodził grupą operacyjną, która wykonała główne uderzenie na Ukrainę, przełamując  front i zdobywając  Żytomierz i Berdyczów. Potem objął dowództwo 3. Armii, której czołowe oddziały wkroczyły  7 maja 1920 roku do Kijowa opuszczonego przez oddziały Armii Czerwonej. Na początku czerwca po przerwaniu polskiego frontu przez armię konną Budionnego musiał wycofać się z Kijowa i po zażartym boju jego armia zdołała otworzyć sobie drogę odejścia. W czasie odwrotu objął dowództwo całego Frontu Ukraińskiego. W bitwie pod Brodami jego wojska powstrzymały Budionnego i zmniejszyły zagrożenie Lwowa.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Edwarda Rydza-Śmigłego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.