Rewolucja lutowa w Rosji, abdykacja cara i przyznanie Polsce przez nowe władze rosyjskie prawa do niepodległości przekreśliły sens współpracy z okupantami. Rosnąca niechęć społeczeństwa do państw centralnych powodowała, że i on stawał się coraz bardziej wobec nich opozycyjny. Okazją do zademonstrowania  niezależności  stała się sprawa przysięgi Legionów. W połowie 1917 roku ci legioniści, którzy nie posiadali obywatelstwa Austro-Węgier mieli złożyć przysięgę.  On polecił im jednak, aby tego nie robili.  Kryzys przysięgowy spowodował falę aresztowań i represji. Wielu legionistów trafiło do obozów niemieckich.  W końcu on sam został uwięziony.  Po krótkim pobycie w kilku aresztach trafił do  twierdzy w Magdeburgu. Napisał tu wspomnienia z walk legionowych, które złożyły się potem na tom Moje pierwsze boje. Aresztowanie i pobyt w Magdeburgu uczyniły go symbolem walki z okupantem. Do jego rosnącej sławy przyczyniała się akcja propagandowa prowadzona z rozmachem przez jego zwolenników.  Uwięzienie nie zaszkodziło mu więc wcale, przeciwnie - podnosiło  jego popularności  i umocniło jego pozycję jako niezłomnego wodza  narodu.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.