Jego śmierć pogrążyła w żałobie całą Polskę. Pogrzeb miał wyjątkowy charakter.  Uczestniczyły w nim ogromne tłumy. Po uroczystościach w Warszawie trumna została przewieziona pociągiem do Krakowa. Został ona złożona na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a w dwa lata potem przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.  Zgodnie z  życzeniem zmarłego  jego serce złożono w grobie matki na cmentarzu w Wilnie, a mózg poddano badaniom naukowym. Zaraz po pogrzebie rozpoczęto w Krakowie na Sowińcu sypanie kopca ku jego czci. Ukończono go po dwóch latach prac. Jego imieniem zostało nazwanych mnóstwo ulic i instytucji. Nadano je warszawskiemu uniwersytetowi, Instytutowi Badań Najnowszej Historii Polski i emigracyjnemu Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Nowym Jorku. Jego postać i działalność jest częstym tematem w literaturze i sztuce. Utwory poświęcili mu m. in. Juliusz Kaden-Bandrowski, Andrzej Strug, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Lechoń, Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego znajdziesz  w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.