Był dwukrotnie premierem. Za pierwszym razem z  jego inicjatywy utworzono Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, który w wyborach 1928 roku uzyskał największą liczbę mandatów, ale nie zdobył w Sejmie bezwzględnej większości.  Walka z innymi partiami zaostrzyła się jeszcze, czego wyrazem były m.in. jego nadzwyczaj gwałtowne wywiady prasowe. Wzrost napięć społecznych w okresie światowego kryzysu gospodarczego, spowodował że w sierpniu 1930 roku ponownie stanął na czele rządu. Zaraz potem prezydent rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory, które przyniosłyby BBWR absolutną większość. Przed wyborami polecił jednak uwięzić 19 czołowych przedstawicieli opozycji, których osadzono w twierdzy w Brześciu, gdzie byli brutalnie traktowani i poniżani. Równolegle przeprowadzono akcję pacyfikacyjną przeciw Ukraińcom w Małopolsce wschodniej. Po wyborach, które odbywały się w atmosferze terroru i fałszerstw,  zrezygnował z funkcji premiera, pozostawiając coraz większą swobodę swoim współpracownikom. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Klemensa Piłsudskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.