Dokument Najwyżej na świecie opowiada o polskim wybitnym inżynierze, konstruktorze dróg kolejowych i mostów Erneście Malinowskim. Tytuł filmu nawiązuje do jednego z jego najbardziej znanych projektów – budowy kolei transandyjskiej w Peru. W miejscowości zwanej La Crima kolej wspięła się na wysokość  4817,8 m n.p.m. i osiągnęła tym samym najwyższy punkt kolejowy świata (do 2005 roku).

Narratorem w filmie jest Stefan Bratkowski – dziennikarz i publicysta. Pierwsze ujęcie to widok z pociągu jadącego trasą w wysokich Andach i powiewającej biało-czerwonej flagi. Ernest Malinowski był jednym z najznakomitszych inżynierów kolejowych XIX wieku na świecie, ale co zaskakujące, do niedawna nie wiedzieliśmy nawet, gdzie znajduje się jego grób. Odnalazła go Danuta Bartkowiak (autorka książki Ernest Malinowski, konstruktor kolei transandyjskiej, 1996) która zgromadziła w Limie materiały do biografii Malinowskiego i odnalazła też  jego grób.

O Erneście Malinowskim wypowiadają się bardzo różne osoby: Maria Salazar Castellanos – była  ambasador Peru w Polsce, mówi o jego przyjeździe do Peru na zlecenie rządu, Ignacio Lopez Soria – filozof i historyk, opowiada o nim jako o najważniejszym doradcy państwa peruwiańskiego w drugiej połowie XIX wieku, Juan i Edgardo de Habich – prawnukowie polskiego emigranta, mówią z kolei o jego udziale w wojnie z Hiszpanią. Z narracji tych wyłania się obraz człowieka wszechstronnego, o bardzo wysokiej kulturze umysłowej. Ernest Malinowski stworzył projekt całej sieci kolejowej w Peru, ale był w gruncie rzeczy inżynierem od „wszystkiego”: zajmował się też m.in. odbudową zniszczeń po trzęsieniach ziemi i poszukiwaniem surowców naturalnych. Realizacja jego najbardziej znanego projektu – budowy kolei przez Andy – wiązała się z licznymi trudnościami: trzeba było na ogromnych wysokościach kuć tunele i przerzucać mosty. Stefan Bratkowski porównuje to zadanie inżynierskie do budowy piramid i lotu na Księżyc.

Ernest Malinowski najprawdopodobniej urodził się w 1818 roku w Sewerynie, a zmarł 1899 roku w Limie (Peru). Był wybitnym inżynierem drogowym i kolejowym – wiele z jego projektów powstało w Peru. Studiował w paryskiej École Polytechnique (1834-1836) oraz w École des Ponts et Chaussées (inżynieria dróg i mostów) od 1836 roku. Pracował m.in. przy budowie kolei w Paryżu i usprawnianiu żeglugi na rzece Cher. W 1852 wyjechał do Peru, gdzie początkowo pełnił funkcję inżyniera rządowego: nadzorował i opracowywał prace budowlane i melioracyjne związane z wytyczaniem dróg, konstruowaniem mostów czy kreśleniem map. W 1856 roku brał udział w pracach komisji opiniującej projekt rozbudowy i modernizacji Casa de Moneda w Limie (mennica państwowa),  zaprojektował i nadzorował brukowanie ulic i placów w Arequipie (1858), projektował też m.in. linię kolejową Pisco-Ica (1864). Od 1866 roku był głównym inżynierem w porcie Callao koło Limy. Brał również udział w wielkim projekcie budowy kolei przez Andy – jej pierwszy odcinek oddano do użytku w 1878 roku. W czasie wojny Peru z Chile (1879-1881) Ernest Malinowski przebywał w Ekwadorze. Biegle posługiwał się polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Zmarł na atak serca w 1899 roku w swoim apartamencie hotelowym w Limie.

Najwyżej na świecie, film dokumentalny, 2000 rok
Czas trwania: 19'57"
Scenariusz i reżyseria: Elżbieta Dzikowska
Komentował: Stefan Bratkowski
Zdjęcia: Jerzy Murawski, Stanisław Szabłowski
Montaż: Anna Krasowska
Producenci: Zbigniew Domagalski, Janusz Skałkowski
Produkcja: Studio Filmowe KALEJDOSKOP, 2000 rok