Listy poety Cypriana Kamila Norwida (1821-1883) w interpretacji Ryszarda Nawrockiego: - do Jana Koźmiana, Paryż, listopad 1850 rok [0.33-3.06] szanowny panie…myślą strawiona już, Cyprian; - do Konstancji Górskiej, Paryż, lato 1852 rok [3.06-5.18] są narody…a drugie nie istnieją, Cyprian Kamil Norwid; - do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, 14 listopada 1862 rok [5.18-8.32] masz czasem tak skłopotaną głowę…Bóg osądzi resztę, Cyprian Norwid; - do Józefa Ignacego Kraszewskiego, Paryż, 3 kwietnia 1863 rok [8.32-12.29] niech cię szanowny panie…co dzień bliżej obowiązującej, Cyprian Norwid; - do Łucji Rautenstrauchowej, Paryż, Listopad 1863 rok [12.29-13.50] źle jest na świecie…filozoficzny tej sprawy, Cyprian Norwid; - do Karola Zamoyskiego, Paryż, styczeń 1867 rok [13.50-16.19] dostojny hrabio…sługa Cyprian Norwid; - do Władysława Bentkowskiego, Paryż, listopad 1867 rok [16.19-19.44] szanowny Władysławie…serdeczne ręki uściśnienie, Cyprian Norwid; - do Łucji Rautenstrauchowej, Paryż, luty-marzec 1868 rok [19.44-24.04] zacny to jest umysł…tam jest piekło, Cyprian Norwid; - do Józefa Łussakowskiego, Paryż, marzec 1878 rok [24.04-26.20] niestety prawdy bywają…archeologiczną pretensją, Cyprian Norwid.

Audycja Polskiego Radia z 1983 roku. Autor tekstu Cyprian Kamil Norwid, realizator Alina Langiewicz, współtówrca Stanisława Juchimiuk, uczestnik Ryszard Nawrocki - aktor .