Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1636-1701) odcinek 16. Wyjazd po posłów. Skład moskiewskiego poselstwa. Zaproszenie na carski bankiet. Prowadzenie moskiewskiego poselstwa do Warszawy. Problemy z przyjęciem poselstwa w Nowogródku.  

Audycja Polskiego Radia z 1976 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, realizator Alina Langiewicz, współtwórca Maria Jęczmyk, uczestnik Gustaw Lutkiewicz - aktor.