Wspomnienia krytyka literackiego i teatralnego, dramatopisarza, tłumacza, prozaika, reżysera Adama Grzymały-Siedleckiego na temat aktora Wincentego Rapackiego (1840-1924) zawarte w książce „Świat aktorski moich czasów”: - współpraca w okresie pełnienia roli kierownika literackiego w Teatrze „Rozmaitości” w Warszawie w 1915 roku - relacje W. Rapackiego z zięciem, aktorem Stanisławem Leszczyńskim - dyskusje na temat możliwego repertuaru teatralnego - zachwyty słynnych polskich pisarzy m.in. Stefana Żeromskiego nad sztuką aktorską W. Rapackiego - biografia zawarta w tekście „Z okoliczności Jubileuszu” Władysława Bogusławskiego - twórczość pisarska W. Rapackiego - opinia na temat sztuk Henrika Ibsena - książka Ryszarda Górskiego na temat W. Rapackiego - okoliczności śmierci 12 stycznia 1924 roku.
Audycja z 23.04.1963 roku.  Czyta Aleksander Bardini.