Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat stoczonej 8 września 1514 roku bitwie z siłami moskiewskimi pod Orszą. Poruszane wątki: konflikt litewsko-moskiewski, utracenie przez Litwę Smoleńska w 1514 roku, kampania prowadzona przez hetmana wielkiego litewskiego- księcia Konstantego Ostrogskiego, przebieg zwycięskiej bitwy pod Orszą.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autor pierwowzoru Henryk Lulewicz. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Wiesław Jaworski, prowadzący Wojciech Dmochowski.