Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 12. Omawiane watki:
-wierny opis przebiegu oblężeniu Zbaraża w 1649 roku w powieści Henryka Sienkiewicza;
-stosunki między Kozakami a Tatarami;
-źródło powiedzonek Zagłoby;
-rokowania prowadzone pomiędzy Polakami i Kozakami;
-wyolbrzymienie przez Sienkiewicza, zdaniem niektórych historyków, roli Jeremiego Wiśniowieckiego podczas obrony Zbaraża;
-badania hr. Zygmunta Lasockiego dotyczące postaci Mikołaja Skrzetuskiego, pierwowzoru bohatera powieści „Ogniem i mieczem”;
-przygotowanie odsieczy oblężonemu Zbarażowi pod osobistym dowództwem króla Jana Kazimierza.
Audycja z 1972 roku.