Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem",  odcinek 9. Omawia:
-przebieg bitwy pod Konstantynowem w lipcu 1648 roku pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego;
-wycofanie się księcia Wisniowieckiego pod Zbaraż;
-połączenie się sił wojskowych Jeremiego Wiśniowieckiego z wojskami regimentarzy;
-przyczyny klęski wojska polskiego w bitwie pod Piławcami we wrześniu 1648 roku;
-przebieg w bitwy pod Piławcami;
- wybuch paniki w oddziałach polskich i ucieczka żołnierzy oraz dowódców.
Audycja Polskiego Radia z 1972 roku.