Audycja Polskiego Radia z 11.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat stanu polskiej gospodarki:
- rolnictwo podstawą gospodarki Rzeczypospolitej,
-funkcjonowanie gospodarki folwarcznej,
- kryzys monetarny w Europie w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku,
- eksport zboża z Rzeczypospolitej,
- rozwarstwienie stanu szlacheckiego w wyniku wzrostu wielkich latyfundiów magnackich,
- rozwój gospodarczy miast.