Audycja Polskiego Radia z 23.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat koronacji i panowania Bolesława Szczodrego:
- rozpoczęcie rządów przez Bolesława w 1058 roku,
- sytuacja na początku panowania,
- aktywna polityka na Węgrzech i Rusi,
- przekaz z kroniki Orderica Vitalisa o wezwaniu Swena Widłobrodego o wezwaniu Polaków-Poleni do udziału w łupieżczej wyprawie na Anglię,
- przygotowania cesarza Henryka IV do antypolskiej wyprawy w 1073 roku,
- wykorzystanie wielkiego sporu o inwestyturę do doganiania koronacji w 1076 roku.