Audycja Polskiego Radia z 10.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat stosunków społecznych w Galicji oraz genezy i przebiegu rabacji chłopskiej w 1846 roku:
-napięte stosunki między dworem a wsią w zaborze austriackim,
- niskie poczucie tożsamości narodowej wśród chłopów na skutek nędzy i analfabetyzmu,
- nieurodzaje i klęski żywiołowe w latach 1844-45,
- udział urzędników austriackich w wzniecaniu nienawiści chłopów do dworu,
- atak chłopów na szlacheckie dwory w Galicji,
- rozmiary rabacji chłopskiej,
- rzeź szlachty w Tarnowskiem pod przewodnictwem Jakuba Szeli,
- upadek powstania krakowskiego,
- przyłączenie Krakowa do Austrii w listopadzie 1846 roku.
- pacyfikacja chłopów przez wojsko austriackie,
- echa rzezi galicyjskiej,
- negatywny bilans 1846 roku.