Audycja Polskiego Radia z 29.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat wojny z Litwą w 1920 roku oraz przyczyn konfliktów Polski z sąsiadami:
- etniczno-terytorialna geneza wojny z Litwą i Czechosłowacją,
- szczególna rola Wilna w historii i kulturze Polski,
- symboliczne znaczenie Wilna dla Litwinów w procesie kształtowania tożsamości narodowej,
- upozorowany bunt jednostek wojskowych pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego oraz zajęcie Wileńszczyzny 9 października 1920 roku,
- proklamowanie Litwy Środkowej oraz jej inkorporacja do Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.