Audycja Polskiego Radia z 06.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza:
- kandydaci na stanowisko prezydenta Polski,
- wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski,
- oburzenie środowiska centro-prawicowego z powodu wyboru Narutowicza na prezydenta,
- śmierć Gabriela Narutowicza z ręki Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku,
- rozdźwięk między środowiskami prawicowymi a Józefem Piłsudskim.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.