Audycja Polskiego Radia z 18.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat panowania Bolesława Wstydliwego w Krakowie:
- stabilne panowanie księcia Bolesława Wstydliwego w Krakowie po bitwie pod Suchodołem w 1243 roku,
- kuratela matki Grzymisławy do 1258 roku,
- charakterystyka księcia w źródłach z epoki,
- aktywna polityka skierowana na południe,
- kanonizacja biskupa Stanisława w 1253 roku,
- specyfika rządów.