Audycja Polskiego Radia z 08.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat losów Polaków pod okupacją sowiecką na obszarze zachodniej Białorusi i Ukrainy:
- zbrodnicze działania Czerwonej Gwardii,
- wyroki śmierci za przestępstwa kontrrewolucyjne, 
- szumowiny i hołota czynnie uczestniczą w tworzeniu nowej władzy,
- sfałszowane wybory do zgromadzeń ludowych na Białorusi i Ukrainie.