Audycja Polskiego Radia z 02.11.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat konferencji w Poczdamie:
- 21 lipca 1944 roku powstaje w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,
- początek dziejów Polski Ludowej,
- PKWN przekształcony w rząd tymczasowy,
- obietnice Stalina złożone Rooseveltowi a późniejsze ustępstwa mocarstw Zachodnich wobec Sowietów,
- kompromis i powstanie w 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej pod przewodnictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego,
- główne zadania rządu polskiego,
- przebieg i ustalenia konferencji w Poczdamie 2 sierpnia 1945 roku.
W audycji wykorzystano: - fragment manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; - fragment przemówienia Stanisława Mikołajczyka.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; lektor - Ksawery Jasieński; uczestnik premier RP, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego  - Stanisław Mikołajczyk  [nagranie archiwalne].