Audycja Polskiego Radia z 25.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat Wacława II na tronie polskim:
- droga do koronacji na króla Polski przez władcę Czech Wacława II w 1300 roku po śmierci Przemysła II w 1296 roku,
- opanowanie Krakowa w 1291 roku, wydanie przywileju w Lutomyślu,
- krytyka Wacława II ze strony arcybiskupa Jakuba Świnki,
- charakter sprawowanych rządów,
- wprowadzenie grosza praskiego i jednolitej administracji,
- śmierć Wacława II w czerwcu 1305 roku.