Audycja Polskiego Radia z 03.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat frakcji w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 60. XX wieku:
- nieustanne, podskórne walki wewnątrz PZPR,
- szczególne zaostrzenie podziałów w partii przypada na lata 60,
- Gomułka i grupa jego najbliższych współpracowników,
- charakterystyka tzw. grupy śląskiej z Edwardem Gierkiem na czele,
- poglądy grupy tzw. partyzantów pod przewodnictwem generała Mieczysława Moczara,
- nastroje antysemickie grupy partyzantów,
- środowisko Stowarzyszenia PAX Bolesława Piaseckiego oraz część byłych żołnierzy AK pozyskani przez Moczara,
- milczenie polskich mediów na temat frakcji w PZPR.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - audycja 7 dni w kraju i na świecie; - przemówienie Mieczysława Moczara.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; lektor Tadeusz Kazimierski [nagranie archiwalne]; uczestnik - działacz społeczny i polityczny okresu PRL, generał dywizji KBW, minister spraw wewnętrznych - Mieczysław Moczar.