Audycja Polskiego Radia z 17.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski:
- pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku,
- negocjacje prowadzone między władzą PRL-u a Episkopatem Polski w sprawie pielgrzymki papieża,
- trasa pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II,
- spotkanie papieża z Edwardem Gierkiem oraz Henrykiem Jabłońskim,
- msza na placu Zwycięstwa w Warszawie,
- entuzjastyczne przyjęcie papieża Jana Pawła II przez Polaków,
- metody stosowane przez władzę komunistyczną zmierzające do zniechęcenia wiernych do spotkań z papieżem,
- społeczne konsekwencje pielgrzymki Jana Pawła II.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź papieża Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, 1979; - wypowiedź Henryka Jabłońskiego z okazji przybycia Jana Pawła II do Polski, 1979; - wypowiedź Jana Pawła II podczas mszy na placu Zwycięstwa w Warszawie, 1979.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnicy: przewodniczący Rady Państwa - Henryk Jabłoński [nagranie archiwalne]; papież - Jan Paweł II [nagranie archiwalne].