Audycja Polskiego Radia z 07.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat ruchu husyckiego w Polsce:
- śmierć Jana Husa na soborze w Konstancji w 1415 roku,
 - charakterystyka husytyzmu,
- ogłoszenie krucjaty przeciwko Husytom w 1420 roku,
- postanowienia na temat husytyzmu na synodzie wieluńsko-kaliskim,
- dysputa teologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim,
- starania Jagiellonów o tron czeski,
- ofiarowanie korony czeskiej Kazimierzowi Jagiellończykowi,
- nastroje prohusyckie w Polsce.