Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  legendzie Piotra Skargi w dziejach polskich, o jego  wykształceniu  i działalności polemicznej,  dziele „O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu” wydanym w Wilnie w 1577 roku,  udziale Skargi w dyskusji na temat unii wyznaniowej,  pracy hagiograficznej „Żywoty świętych”,  popularności kazań  Skargi, ostatnich lata życia i okoliczności śmierci Skargi,  postaci pisarza religijnego Jakuba Wujka, tłumacza Biblii na język polski.