Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: kandydatach na stanowisko prezydenta Polski, wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski,  oburzeniu środowiska centro-prawicowego z powodu wyboru Narutowicza na prezydenta,  śmierci Gabriela Narutowicza z ręki Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku, rozdźwięku między środowiskami prawicowymi a Józefem Piłsudskim.