Audycja biograficzna poświęcona życiu Izabeli Czartoryskiej [1746-1835], polskiej arystokratki doby oświecenia, żony księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, pisarki, mecenaski sztuki. Zawiera:
1. wprowadzenie
2. rozmowę z Barbarą Grochulską, historykiem:
- Czartoryska jako kobieta z ogromnym talentem zjednywania sobie ludzi
- talenty polityczne Izabeli
- zmiana rodzaju działalności Czartoryskiej spowodowana utratą niepodległości kraju
- wizja kariery własnych dzieci i uwielbienie dla Kościuszki
- próby literackie Izabeli
3. rozmowę z dr Jerzym Skowronkiem, historykiem
- zainteresowanie wielkich magnatek sztuką i filozofią
- rozbudowa rezydencji Powązki przez Izabelę Czartoryską
- patriotyczna działalność Czartoryskiej
- fascynacja kolekcjonerstwem u schyłku oświecenia
4. fragmenty tekstów:
- biografia Izabeli Czartoryskiej, autor nieznany
- Powązki, Stanisław Trembecki
- Twarz i kobieta, Stanisław Wasylewski
- list, Izabela Czartoryska
- opis pałacu Czartoryskich w Puławach, autor nieznany
- wiersze poświęcone Izabeli Czartoryskiej, autorzy: Franciszek Karpiński, Stanisław Trembecki
- zapiski, Izabela Czartoryska.
Audycja z 27.10.1977 roku.