Audycja Polskiego Radia z 1994 roku, zawiera archiwalną wypowiedź o współpracy z Melchiorem Wańkowiczem i pewnym szczególnym przyjęciu, jakie w 1938 roku Wańkowicz wydał z okazji otrzymania przez Andrzejewskiego Nagrody Akademii Literatury. Na przyjęciu obecni byli ludzie z bardzo różnych środowisk, m.in. ojciec Kolbe, Czesław Miłosz, Zofia Nałkowska, Bolesław Miciński i Stanisław Piasecki. Krytyk literacki Wacław Sadkowski mówi w audycji o twórczości Andrzejewskiego, skupiając się głównie na jego opowiadaniach okupacyjnych. Podkreśla znaczenie opowiadania Wielki Tydzień w literaturze polskiej. Zdaniem krytyka jest to, obok wiersza Campo di Fiori Czesława Miłosza, jedno z najważniejszych i najbardziej poruszających świadectw literackich zagłady getta warszawskiego. Fragmenty prozy Jerzego Andrzejewskiego czytają Krzysztof Dumała (Gra z cieniem) oraz Stanisław Żeleński (Wielki Tydzień). Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.