Wypowiedź historyk Marii Czeppe na temat Kajetana Sołtyka. Poruszane tematy: początek kariery w kościele, udział w opozycji politycznej, konflikt biskupa Sołtyka z rosyjskim ambasadorem Repninem w sprawie dysydentów pod czas Sejmu 1767 roku, zesłanie biskupa Sołtyka i powrót do Polski. Audycja przeplatana fragmentami "Polskiego Słownika Biograficznego", Mowy na Sejmie Ordynaryjnym Warszawskim dnia 22 listopada 1766, listu kanclerza Nikity Panina do ambasadora Nikołaja Repnina z 13 września 1767 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2002 roku.