Rozmowa Jerzego Gruma z dziennikarzem, autorem książki „Kwatera 139. - opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym” Cezarym Leżeńskim na temat marszałka Polski, naczelnego wodza w wojny obronnej 1939 roku Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941): - praca nad książką - tragizm postaci - okoliczności narodzin E. Rydza-Śmigłego 11 marca 1886 roku w Brzeżanach z nieślubnego związku - poszukiwanie materiałów źródłowych - opinia marszałka Józefa Piłsudskiego o E. Rydzu-Śmigłym - zdolności dowódcze w czasie wojny 1920 roku - ocena kampanii 1939 roku - dyrektywa naczelnego wodza wydania 17 września 1939 roku po agresji Związku Radzieckiego - ostatni okres życia - ucieczka z Rumunii i powrót do Polski - trudności ze zdobyciem materiałów Sygnał cyklu nagrany.