Audycja biograficzna z 14.08.1996 roku przedstawiająca postać geodety, polityka, premiera w latach 1921-1922 Antoniego Ponikowskiego (1878-1949). Zawiera:
1. Rozmowę Agnieszki Steckiej z historykiem Rafałem Habielskim : - sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna Polski po objęciu funkcji premiera przez Antoniego Ponikowskiego we wrześniu 1921 roku - zbliżający się termin wyborów parlamentarnych - problemy gospodarcze, wzrost inflacji i deficytu budżetowego - okoliczności ustąpienia ze stanowiska Wincentego Witosa w 1921 roku - kwestia przeprowadzenia reformy walutowej - działania mające pokryć deficyt budżetowy - kwestia wileńska, przyszłość Litwy Środkowej - relacje z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim - przyczyny dymisji 2 czerwca 1922 roku - międzynarodowa konferencja w Genui kwestionująca granice Polskie i rardziecko-niemiecki układ w Rapallo - losy A. Ponikowskiego po odejściu z funkcji premiera - okres I Wojny Światowej, udział w rządach Rady Regencyjnej - działalność naukowa i społeczna - tajne komplety w okresie okupacji
2. Teksty: - wystąpienie Antoniego Ponikowskiego po objęciu funkcji premiera   - depesza premiera Antoniego Ponikowskiego do wojewody Józefa Rymera w dniu wkroczenia Wojska Polskiego na Górny Śląsk  - Układ z Rapallo z 16 kwietnia 1922 roku.
Czyta Jerzy Rosołowski.