Audycja biograficzna przybliżajaca postać zoologa, założyciela Morskiego Instytutu Rybackiego, profesora Michała Siedleckiego (1873-1940). Zawiera:
1. Wypowiedź profesora Andrzeja Ropolewskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego:
- powstanie instytutu w 1928 roku
- pamięć o profesorze M. Siedleckim
2. Wypowiedź profesora Waleriana Cięglewicza z Morskiego Instytutu Rybackiego na temat działalności instytutu
3. Wypowiedź córki Ewy Siedleckiej-Kotuli:
- pionierski statek badawczy EWA
- związki rodziny z Krakowem
- rysunki zoologiczne Stanisława Wyspiańskiego
- dwukrotne małżeństwo
4. Wypowiedź profesora Romana Wojtusiaka:
- charakter prowadzonych przez M. Siedleckiego wykładów
- wspólny pobyt w obozie w Sachsenhausen
Wykorzystane teksty:
- Opinia Clifforda Dobella o wkładzie Siedleckiego w światową naukę
- Na drodze życia i myśli, Michał Siedlecki 
- Pamiętnik Ewy Siedleckiej-Kotuli.