Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat reformy monetarnej II Rzeczypospolitej wprowadzonej 1 kwietnia 1924 roku przez rząd Władysława Grabskiego. Poruszane wątki: kryzysy rządowe Polski niepodległej, powołanie rządu Władysława Grabskiego w warunkach hiperinflacji, rozpoczęcie działalności Banku Polskiego 28 kwietnia 1924 roku, mającego wyłączność na emisję złotego polskiego, oparcie reformy walutowej na rezerwach krajowych, uzyskanie kredytów obcych i sukces Grabskiego, rozwiązanie rządu.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.