Audycja Marzeny de Latour z 1983 roku. Uczestnicy: Mulak Jan - działacz socjalistyczny,  Kobrzyński Stefan - działacz socjalistyczny,  Jagiełło Władysław - działacz socjalistyczny. 

Audycja biograficzna prezentująca postać zamordowanego w Oświęcimiu działacza socjalistycznego Stanisława Duboisa (1901-1942). Wspomnienia działaczy socjalistycznych Stefana Kobrzyńskiego, Jana Mulaka i Władysława Jagiełło: - okoliczności śmierci 21 sierpnia 1942 roku  - kontakty z młodzieżą  - umiejętności krasomówcze  - temperament bojowca, brak umiejętności pracy w konspiracji   - kontakt z biedakami, zdobycie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym w Hajnówce - zlot czerwonego harcerstwa w Łowiczu w 1930 roku - Proces Brzeski, spotkania z działaczami antysanacyjnymi przebywającymi na emigracji   - aresztowanie w sierpniu 1940 roku, pobyt na Pawiaku i w Oświęcimiu.