Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. Bronisław Mamoń, długoletni współpracownik Tadeusza Żychiewicza z Tygodnika Powszechnego, przedstawia pokrótce życiorys kolegi. Przypomina, że Żychiewicz był z wykształcenia historykiem sztuki, a z zamiłowania teologiem, i przede wszystkim teologii i pisarstwu religijnemu poświęcił życie. Charakteryzując jego twórczość Mamoń podkreśla, że wychodząc od konkretnej sytuacji czy doświadczenia jednostki pisarz ukazywał zbiorowy portret społeczeństwa w dobie moralnych i religijnych rozterek. W audycji wykorzystano fragmenty eseju Tadeusza Żychiewicza Chory na Polskę, który czyta Maciej Rayzacher. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.