Audycja Polskiego Radia z 04.11.1960, z okazji 10-lecia działalności Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zawiera:
1. Wspomnienia dyrektor Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, współzałożycielki zespołu. Poruszane tematy: - projekt zespołu w marzeniach Tadeusza Sygietyńskiego, komponowanie przez niego piosenek w okresie okupacji hitlerowskiej; - życie we wsi Leśna Polana; - powrót do Warszawy po wyzwoleniu; - współpraca z Julianem Tuwimem w Teatrze na Królewskiej; - utalentowani dzieci z wiejskiej rodziny Wiśniewskich; - współpraca z biurem „Ruch Amatorski” prowadzonym przez Kazimierza Korcellego przy tworzeniu amatorskiego młodzieżowego zespołu muzycznego; - poszukiwania lokalu; - wynajęcie willi w Karolinie, urządzenie siedziby zespołu; - pomoc ministrów Kazimierza Rusinka i Włodzimierza Sokorskiego; - zakup kostiumów ludowych w Opocznie; - spotkanie z premierem Józefem Cyrankiewiczem; - pierwszy występ sceniczny w 1950 roku pod kierunkiem baletmistrza Eugeniusza Paplińskiego;- poczucie samotności po śmierci Tadeusza Sygietyńskiego; - marzenia i plany koncertowe; - podziękowania dla słuchaczy za listy.
2. Wypowiedzi prezesa Polskiego Radia, byłego wiceministra kultury i sztuki Włodzimierza Sokorskiego. Poruszane tematy: - Kazimierz Korcelli ojcem duchowym „Mazowsza”; - przedstawienie w 1948 roku Ministerstwu Kultury koncepcji zespołu muzycznego przez Tadeusza Sygietyńskiego i Kazimierza Korcellego; - pierwsze próby, poszukiwanie utalentowanej młodzieży; - rola profesora Sygietyńskiego w ożywieniu folkloru; - szkolenie tancerzy i wokalistów; - sukces pierwszego występu, taniec Mieczysława Piwkowskiego.
3. Nagranie wokalisty „Mazowsza” Tadeusza Kruka - przedstawia członków zespołu. Wokalistka Krystyna Jusińska opowiada, jak trafiła do zespołu, wspomina o pierwszym występie zespołu w 1950 roku. Muzyk Mieczysław Piwkowski opowiada o egzaminie muzycznym w Lublinie, wspomina o drobnym błędzie podczas premiery w 1950 roku. Współpracownik Wacław Żukowski, były zaopatrzeniowiec zespołu opowiada o poszukiwaniu czapek-tramblanek w Grodzisku. Tadeusz Kruk dziękuje wszystkim profesorom.
Audycja ilustrowana piosenkami w wykonaniu zespołu „Mazowsze”: 1. "Tramblanka", 2. "Pod borem", 3. "Kukułeczka", 4. "Dziesięć lat kukułka…"- piosenka o występach "Mazowsza".

Autorzy audycji: Alojzy Sroga, Tadeusz Kruk.