Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. Na początku tej części cyklu audycji pada informacja, że wszyscy w rodzinie Niewodniczańskich studiowali fizykę. Dlaczego? Ponieważ ojciec twierdził, że to jedyna porządna i apolityczna rzecz. Tomasz co prawda chciał budować okręty, ale ostatecznie również wybrał fizykę. Wspomina okres studiów jako czas bardzo surowy, mocno kontrolowany. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.