Audycja Polskiego Radia z 1995 roku. W drugiej części audycji profesor Jadwiga Sawicka kontynuuje opowieść o Kronikach tygodniowych Słonimskiego. Podkreśla fakt, że nazwa cyklu odwołuje się wprost do felietonów Bolesława Prusa, który był idolem bohatera audycji, jako człowiek o niespożytej pasji społecznikowskiej, niezwykle krytyczny wobec otaczającej go rzeczywistości i owładnięty kultem rozumu. Historyk literatury Andrzej Niewiadowski mówi o poezji Słonimskiego i o tym, czym była dla twórcy poetyckość jako środek wyrazu. Fragment Kronik londyńskich Antoniego Słonimskiego czyta Bronisław Pawlik, Alfabetu i dramatu Wieża Babel – Krzysztof Świętochowski, a wiersz Dokument epoki – Zbigniew Zapasiewicz. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.