Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat bitew pod Połonką i Cudnowem (1660). Poruszane wątki: wznowienie zmagania militarnych między Polską a Rosją w roku 1658, geneza bitwy pod Połonką, straty Polaków, geneza i sukces bitwy pod Cudnowem.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.