Audycja Polskiego Radia z 03.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat początków ruchu egzekucyjnego:
- relacje Zygmunta Augusta ze szlachtą,
- wykrystalizowanie się środowiska egzekucyjnego, postulaty reform,
- zwołanie Pierwszego Sejmu Egzekucyjnego w Piotrkowie na przełomie 1562 i 1563 roku,
- proces lustracji miast królewskich i wsi,
- przyjęcie zasad wyceny dochodowości,
- reformy podatkowe, wykonanie rejestrów podatkowych,
- problem przewagi gospodarczej magnaterii,
- proces przekształcenia dóbr królewskich w państwowe.