Audycja Polskiego Radia z 15.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat nieudanej wyprawy na Mołdawię:
- zawarcie w 1684 roku Ligi Świętej,
- przymierza polsko-austro-weneckiego pod protektoratem Stolicy Apostolskiej przeciwko Turcji,
- udana kampania rusko-mołdawska pod dowództwem hetmana koronnego Andrzeja Potockiego, odzyskanie części Podola,
- wyprawa oddziałów kozackich pod wodzą hetmana Stefana Kunickiego na Mołdawię,
- nieudana próba zajęcia Kamieńca Podolskiego,
- sprawa węgierska,
- fragment listu Jana Sobieskiego do żony z września 1683 roku,
- niepowodzenie polityki węgierskiej Jana III Sobieskiego,
- przyczyny klęski wyprawy mołdawskiej.